Science

Badania wykazują, że czarne dziury powstałe ze światła są niemożliwe — podważając teorię względności Einsteina

Nowe badania sugerują, że ekstremalne obiekty znane jako „kugelblitze” – czarne dziury powstałe wyłącznie ze światła – nie mogą istnieć we wszechświecie, co stanowi wyzwanie Teoria względności ogólnej EinsteinaOdkrycie to nakłada znaczące ograniczenia na modele kosmologiczne i pokazuje, jak mechanika kwantowa i ogólną teorię względności można wykorzystać do rozwiązania złożonych problemów naukowych.

Czarne dziury — masywne obiekty o tak silnym przyciąganiu grawitacyjnym, że nawet światło nie może uciec z ich uścisku — należą do najbardziej intrygujących i dziwacznych obiektów we wszechświecie. Zazwyczaj powstają w wyniku zapadnięcia się masywnych gwiazd pod koniec ich cyklu życia, gdy ciśnienie reakcji termojądrowych w ich jądrach nie jest już w stanie przeciwdziałać sile powaga.

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button