Science

Czy zmiany klimatyczne spowodują więcej trzęsień ziemi?

Trzęsienia ziemi są jedną z najbardziej tajemniczych i przerażających katastrof naturalnych. Chociaż mamy pewne pojęcie, kiedy mogą się zdarzyć te największe, inne mogą się zdarzyć pozornie z nikąd, burzenie miast i tworzenie katastrof wtórnych, takich jak pożary, osuwiska I tsunami. Zmiany klimatyczne powodują wzrost liczby innych klęsk żywiołowych, takich jak pożary lasów i huragany. Czy to może sprawić, trzęsienia ziemi również bardziej powszechne?

Największym i najniebezpieczniejszym rodzajem trzęsienia ziemi jest trzęsienie tektoniczne. Te trzęsienia ziemi występują z powodu płyt tektonicznych, masywnych płyt skalnych, z których zbudowana jest Ziemia. skorupa i górny płaszczCiepło wydobywające się z głębi planety powoduje, że płyty te przesuwają się średnio o pół cala (1,5 centymetra) roczniepowodując ich ocieranie się o siebie. Ciśnienie w tych obszarach rośnie, aż osiągnie punkt krytyczny, w którym płyty nagle się przesuną, uwalniając energię powodującą trzęsienia ziemi.

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button