News

Indie i Rosja podpisują 9 porozumień handlowych i klimatycznych podczas wizyty premiera w Moskwie

Premier Modi spotyka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przed dwustronnym spotkaniem w Moskwie

Moskwa:

Indie i Rosja podpisały dziewięć protokołów ustaleń i umów dotyczących wielu obszarów, w tym handlu, klimatu i badań naukowych, podczas dwudniowej, prestiżowej wizyty premiera Narendry Modiego w Moskwie, która zakończyła się we wtorek.

Aby ułatwić dalszy wzrost wymiany handlowej i wspólnych projektów inwestycyjnych między regionem Dalekiego Wschodu Rosji a Indiami, oba kraje podpisały program dwustronnej współpracy w sferze handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej na rosyjskim Dalekim Wschodzie na lata 2024–2029, a także zasady współpracy w strefie arktycznej Federacji Rosyjskiej, zgodnie z listą porozumień i protokołów ustaleń opublikowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Aby ułatwić rosyjskim firmom inwestowanie na rynku indyjskim poprzez promowanie i wspieranie współpracy inwestycyjnej, Invest India i JSC „Management Company of Russian Direct Investment Fund” podpisały umowę ramową o wspólnej promocji inwestycji.

Podpisano memorandum o porozumieniu (MoU) między Radą Promocji Handlu Indii a Wszechrosyjską Organizacją Publiczną „Business Russia”, którego celem jest promocja dwustronnego handlu i inwestycji, organizacja spotkań B2B oraz wydarzeń promujących działalność gospodarczą, a także wymiana delegacji biznesowych.

Podpisano porozumienie o porozumieniu między Ministerstwem Środowiska, Leśnictwa i Zmian Klimatu a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w sprawie kwestii zmian klimatycznych i rozwoju niskoemisyjnego.

Na mocy umowy zostanie powołana Wspólna Grupa Robocza ds. zmian klimatu i rozwoju niskoemisyjnego. Będzie również wymiana informacji, najlepszych praktyk i współprowadzenie badań w celu opracowania technologii niskokosztowych.

Podpisano również protokół ustaleń między indyjskim Narodowym Centrum Badań Polarnych i Oceanicznych a rosyjskim Instytutem Badań Arktyki i Antarktydy w sprawie współpracy w zakresie badań i logistyki w regionach polarnych.

Podpisano umowę o współpracy między Indian International Arbitration Centre a International Commercial Arbitration Court przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej. Umowa ma na celu ułatwienie rozstrzygania sporów cywilnoprawnych o charakterze handlowym.

Wśród innych podpisanych porozumień znalazły się porozumienia między Survey of India a Federalną Służbą Rejestracji Państwowej, Katastru i Kartografii Federacji Rosyjskiej; Prasar Bharati a ANO „TV-Novosti” (kanał telewizyjny Russia Today) w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie nadawania; a także Indyjską Komisją Farmakopei a rosyjską Federalną Instytucją Budżetową Państwa „Naukowe Centrum Eksperckiej Oceny Produktów Leczniczych”.

(Poza nagłówkiem, artykuł ten nie był edytowany przez zespół NDTV i został opublikowany za pośrednictwem kanału syndykowanego.)

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button