News

Meta rozszerza politykę dotyczącą mowy nienawiści, aby usunąć więcej postów wymierzonych w „syjonistów”

Meta była krytykowana za sposób, w jaki radzi sobie z treściami dotyczącymi Bliskiego Wschodu (reprezentacyjne)

Waszyngton:

Firma Meta Platforms poinformowała we wtorek, że zacznie usuwać więcej postów wymierzonych w „syjonistów”, gdzie określenie to odnosi się do Żydów i Izraelczyków, a nie do zwolenników ruchu politycznego.

Właściciel Facebooka i Instagrama poinformował we wpisie na blogu, że będzie usuwał treści „atakujące «syjonistów», jeśli nie dotyczą one wprost ruchu politycznego” oraz posługuje się antysemickimi stereotypami lub grozi krzywdą poprzez zastraszanie lub przemoc skierowaną przeciwko Żydom lub Izraelczykom.

Polityka Meta dotycząca mowy nienawiści zabrania bezpośrednich ataków na ludzi ze względu na to, co organizacja nazywa chronionymi cechami, do których zalicza się między innymi rasę, pochodzenie etniczne, przynależność religijną, niepełnosprawność i tożsamość płciową.

Gigant mediów społecznościowych stwierdził, że jego obowiązujące zasady, zgodnie z którymi termin „syjonista” jest synonimem narodu żydowskiego lub izraelskiego w zaledwie dwóch wąskich przypadkach, nie uwzględniają w wystarczającym stopniu sposobów, w jakie ludzie używają tego słowa w szerszym znaczeniu.

Aktualizacja polityki, będąca następstwem konsultacji Meta ze 145 interesariuszami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie z całego świata, nastąpiła w momencie eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie w związku z wojną Izraela z Hamasem.

Meta jest od lat krytykowana za sposób, w jaki traktuje treści związane z Bliskim Wschodem. Krytyka ta nasiliła się jeszcze bardziej po wybuchu wojny, kiedy to organizacje zajmujące się prawami człowieka oskarżyły firmę o blokowanie treści wspierających Palestyńczyków na Facebooku i Instagramie.

(Poza nagłówkiem, artykuł ten nie był edytowany przez zespół NDTV i został opublikowany za pośrednictwem kanału syndykowanego.)

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button