News

Kanada oskarżona o trzymanie migrantów w łańcuchach i przeszukiwanie ich

Jeden z migrantów opisał swój pobyt w areszcie jako „żywe piekło” (Reprezentatywne)

Montreal, Kanada:

Rząd Kanady został pozwany za rzekome naruszenie praw migrantów poprzez przetrzymywanie ich razem z podejrzanymi o popełnienie przestępstwa w oczekiwaniu na rozpatrzenie ich statusu – poinformowali we wtorek prawnicy migrantów.

Jeden z migrantów opisał swój pobyt w areszcie jako „żywe piekło”. Inny opisał traumatyczną atmosferę w więzieniu, z zażywaniem narkotyków i bójkami między więźniami.

Jak twierdzą prawnicy, migrantów czasami skuwano kajdankami i poddawano rewizjom osobistym.

„Areszt imigracyjny jest zatrzymaniem administracyjnym i nie powinien mieć charakteru represyjnego” – stwierdzili prawnicy powodów, którzy domagają się odszkodowania w wysokości 100 milionów dolarów kanadyjskich (73,4 miliona dolarów).

Oskarżenia o brutalne traktowanie zawarto w orzeczeniu wydanym w piątek przez Sąd Najwyższy prowincji Ontario, który zezwolił na wniesienie pozwu zbiorowego przez 8360 osób zatrzymanych przez Kanadyjską Agencję Służb Granicznych (CBSA) w latach 2016–2023 w 87 więzieniach.

Sędzia Benjamin Glustein napisał, że cudzoziemcy, w tym osoby ubiegające się o azyl, którzy nie zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa, „znajdowali się w takich samych warunkach jak więźniowie przestępcy, w tym przebywali w towarzystwie osób stosujących przemoc, stosowali środki przymusu bezpośredniego, takie jak kajdanki, byli poddawani rewizjom osobistym oraz surowym ograniczeniom w kontaktach i poruszaniu się”.

Funkcjonariusze graniczni mogą zatrzymać migrantów, jeśli istnieje obawa, że ​​nie stawią się oni na przesłuchanie imigracyjne, jeśli istnieją wątpliwości co do ich tożsamości lub jeśli stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Jednak przetrzymywanie ich w więzieniach prowincjonalnych, a nie w ośrodkach imigracyjnych, narusza ich prawa – twierdzą autorzy pozwu.

Jedna ze stron pozwu, o nazwisku Garcia Paez, która w 2021 r. spędziła 13 dni w więzieniu, w złożonym pod przysięgą oświadczeniu określiła swój pobyt w więzieniu jako traumatyczny, z atmosferą przemocy, zażywaniem narkotyków i napaściami fizycznymi na innych więźniów.

Rząd Kanady, który nadal może się odwołać, poinformował, że nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych działań.

„Dla mnie ważne było wniesienie tego pozwu nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu tysięcy innych zatrzymanych imigrantów, którzy, podobnie jak ja, byli osadzeni w więzieniach prowincjonalnych i traktowani jak przestępcy, mimo że nie oskarżono ich o żadne przestępstwo” – powiedział inny z powodów, Tyron Richard.

„Czułem przytłaczające poczucie bezradności podczas 18 miesięcy spędzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze. To było piekło na ziemi. Jestem dumny, że teraz jestem w stanie się podnieść i walczyć”.

(Poza nagłówkiem, artykuł ten nie był edytowany przez zespół NDTV i został opublikowany za pośrednictwem kanału syndykowanego.)

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button