News

Wyjaśnienie: Jak dokładne są dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy? Czy Hamas ma nad nimi kontrolę?

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podaje, że ponad 70% ofiar śmiertelnych to kobiety i dzieci. (Plik)

Genewa:

Palestyńskie władze ds. zdrowia poinformowały, że izraelska kampania lądowa i powietrzna w Strefie Gazy doprowadziła do śmierci ponad 38 tys. osób, głównie cywilów, i zmusiła większość z 2,3 mln mieszkańców enklawy do opuszczenia swoich domów.

Wojna rozpoczęła się 7 października, kiedy bojownicy Hamasu wkroczyli przez granicę do izraelskich społeczności. Izrael twierdzi, że bojownicy zabili ponad 1200 osób, głównie cywilów, i zaciągnęli 253 do niewoli w Gazie.

W tym materiale wyjaśniającym zbadano, w jaki sposób obliczana jest liczba ofiar wśród Palestyńczyków, na ile jest ona wiarygodna, przedstawiono podział zabitych cywilów i bojowników oraz co mówią obie strony.

JAK SŁUŻBY ZDROWIA W GAZE OBLICZAJĄ LICZBĘ ZGONÓW?

W pierwszych miesiącach wojny liczbę ofiar śmiertelnych obliczano wyłącznie na podstawie ciał dostarczanych do szpitali, a dane zawierały imiona i numery identyfikacyjne większości zabitych.

W miarę jak konflikt się przedłużał, a szpitale i kostnice działały coraz rzadziej, władze zaczęły stosować również inne metody.

Od początku maja Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało zestawienie łącznej liczby ofiar śmiertelnych, uwzględniając niezidentyfikowane ciała, które stanowią prawie jedną trzecią wszystkich zgonów. Omar Hussein Ali, szef centrum operacji kryzysowych ministerstwa na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu, powiedział, że były to ciała, które dotarły do ​​szpitali lub ośrodków medycznych bez danych osobowych, takich jak numery identyfikacyjne lub pełne imiona i nazwiska.

Zaczęto także uwzględniać zgłoszenia zgonów dokonane online przez członków rodzin, którzy musieli podać informacje, takie jak numery tożsamości.

CZY LICZBA ZGONÓW W GAZIE JEST PEŁNA?

Liczby „nie odzwierciedlają koniecznie wszystkich ofiar, ponieważ wiele ofiar wciąż zaginęło pod gruzami”, twierdzi palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. W maju oszacowano, że w ten sposób nie policzono około 10 000 ciał.

5 lipca czasopismo medyczne Lancet opublikowało list od trzech naukowców, którzy szacują, że pośrednie zgony, spowodowane czynnikami takimi jak choroby, mogą oznaczać, że liczba zgonów może być kilkakrotnie wyższa niż oficjalne szacunki Palestyńczyków.

W liście napisano, że „nie jest nieprawdopodobne oszacowanie, iż obecny konflikt w Strefie Gazy może spowodować śmierć nawet 186 000 lub więcej osób”.

Autorzy stwierdzili, że liczba ta, która trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie, opierała się na ostrożnych szacunkach czterech pośrednich zgonów i jednego bezpośredniego zgonu, ustalonych na podstawie trendów zaobserwowanych w poprzednich konfliktach.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz Laboratorium Badań Humanitarnych przy Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Yale również stwierdziły, że prawdziwe liczby są prawdopodobnie wyższe niż opublikowane, nie podając jednak szczegółów.

JAK WIARYGODNA JEST LICZBA ZGONÓW W GAZIE?

Eksperci ds. zdrowia publicznego powiedzieli agencji Reuters, że przed wojną Gaza miała solidne statystyki dotyczące populacji i lepszy system informacji zdrowotnej niż większość krajów Bliskiego Wschodu.

Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia stwierdził, że ministerstwo ma „duże możliwości w zakresie gromadzenia i analizowania danych, a jego wcześniejsze sprawozdania uznawano za wiarygodne”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych regularnie powołuje się na dane ministerstwa dotyczące liczby zgonów, podając jednocześnie to ministerstwo jako źródło tych informacji.

Na początku konfliktu, po tym jak prezydent USA Joe Biden podał w wątpliwość liczbę ofiar, ministerstwo zdrowia opublikowało szczegółową listę 7028 zgonów, które do tego czasu odnotowano.

Naukowcy badający szczegóły dotyczące wymienionych ofiar stwierdzili w recenzowanym artykule w czasopiśmie medycznym Lancet w listopadzie, że mało prawdopodobne jest, aby wzorce widoczne na liście mogły być wynikiem fałszerstwa.

Istnieją jednak konkretne pytania dotyczące włączenia 471 osób, które rzekomo zginęły w wyniku wybuchu 17 października w szpitalu al-Ahli al-Arab w mieście Gaza. Niejawny raport wywiadu USA oszacował liczbę ofiar śmiertelnych „na dolnym końcu spektrum 100 do 300”.

CZY HAMAS KONTROLUJE LICZBY?

Choć Hamas rządzi Gazą od 2007 r., Ministerstwo Zdrowia enklawy podlega również ogólnemu ministerstwu Autonomii Palestyńskiej w Ramallah na Zachodnim Brzegu.

Rząd Gazy kierowany przez Hamas wypłacał pensje wszystkim osobom zatrudnionym w urzędach publicznych od 2007 r., w tym w Ministerstwie Zdrowia. Autonomia Palestyńska nadal wypłaca pensje osobom zatrudnionym przed tym czasem.

Zakres kontroli Hamasu nad Strefą Gazy jest obecnie trudny do oszacowania, gdyż siły izraelskie okupują większość terytorium, w tym okolice głównych szpitali, które dostarczają informacji o liczbie ofiar, a walki trwają.

CO MÓWI IZRAEL?

Izraelscy urzędnicy stwierdzili, że liczby te są podejrzane z powodu kontroli Hamasu nad rządem w Gazie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Oren Mamorstein powiedział, że liczby zostały zmanipulowane i „nie odzwierciedlają rzeczywistości na miejscu”.

Jednakże izraelskie wojsko również przyznało w swoich odprawach, że ogólna liczba ofiar w Strefie Gazy jest generalnie wiarygodna.

W maju premier Izraela Beniamin Netanjahu poinformował, że w wojnie zginęło 14 000 bojowników Hamasu i 16 000 palestyńskich cywilów.

ILU CYWILÓW ZGINĘŁO?

Dane Ministerstwa Zdrowia nie rozróżniają cywilów i bojowników Hamasu, którzy nie noszą formalnych mundurów ani nie posiadają odrębnych dokumentów tożsamości.

Izrael okresowo podaje szacunki, ilu bojowników Hamasu, jego zdaniem, zostało zabitych. Najnowszym szacunkiem Netanjahu było 14 000.

Izraelscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa twierdzą, że takie szacunki opierają się na liczeniu ciał na polu bitwy, przechwytywaniu komunikacji Hamasu i ocenach wywiadowczych na temat personelu w zniszczonych celach.

Hamas stwierdził, że izraelskie szacunki strat są przesadzone, ale nie podał, ilu bojowników zginęło.

Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że ponad 70% zabitych to kobiety i dzieci. Przez większość konfliktu jego statystyki wskazywały, że dzieci stanowiły nieco ponad 40% wszystkich zabitych.

Jednak warunki w szpitalach zajmujących się gromadzeniem danych pogorszyły się na skutek walk, a wielu zabitych może nie być możliwych do zidentyfikowania ze względu na odniesione obrażenia.

(Poza nagłówkiem, artykuł ten nie był edytowany przez zespół NDTV i został opublikowany za pośrednictwem kanału syndykowanego.)

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button