News

Antysemityzm rośnie w Europie w obliczu wojny w Strefie Gazy, twierdzi unijny organ nadzorujący

Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej ostrzega, że ​​większość Żydów w Europie obawia się o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich rodzin.

Jak poinformowała organizacja broniąca praw człowieka Unii Europejskiej, Żydzi w Europie zmagają się z narastającym antysemityzmem, którego przyczyną jest m.in. konflikt na Bliskim Wschodzie.

Prawie wszyscy europejscy Żydzi objęci badaniem przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) stwierdzili, że doświadczyli antysemityzmu w roku poprzedzającym przeprowadzenie badania, tj. od stycznia do czerwca 2023 r., przy czym liczba takich incydentów wzrosła od 7 października, kiedy wybuchła trwająca obecnie wojna Izraela w Strefie Gazy.

„Efekt rozlewania się konfliktu na Bliskim Wschodzie niszczy ciężko wywalczony postęp” w walce z nienawiścią antyżydowską, powiedziała dyrektorka FRA Sirpa Rautio. Raport opublikowano w czwartek.

„Obawy o swoje bezpieczeństwo i ukrywanie swojej żydowskiej tożsamości są nadal rzeczywistością wielu współczesnych Żydów”.

„Nie czuję się bezpiecznie”

Raport FRA objął badaniem prawie 8000 Żydów w 13 krajach UE – Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji.

Trzydzieści siedem procent respondentów stwierdziło, że w roku poprzedzającym badanie w 2023 r. padło ofiarą nękania z powodu swojej tożsamości żydowskiej. Cztery procent przyznało, że padło ofiarą ataku fizycznego.

Większość stwierdziła, że ​​aktywnie martwi się o swoje bezpieczeństwo i ochronę swoich rodzin.

Protestujący trzymają transparenty z napisem „Nie składajmy w ofierze francuskim Żydom”, zbierając się, aby potępić domniemany antysemicki gwałt na 12-letniej dziewczynce podczas wiecu na placu Lyon Terreaux w Lyonie we Francji [File: Jean-Philippe Ksiazek/AFP]

Respondenci stwierdzili, że obawy są szczególnie duże w czasach wzmożonego napięcia lub konfliktu na Bliskim Wschodzie.

We Francji 74 procent Żydów uważa, że ​​konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na ich poczucie bezpieczeństwa, co stanowi najwyższy wskaźnik wśród badanych krajów.

W całej Europie 76 procent respondentów przyznało, że ukrywa swoją tożsamość żydowską „przynajmniej od czasu do czasu”, a 34 procent unika wydarzeń lub miejsc związanych z Żydami, „ponieważ nie czuje się bezpiecznie”.

Najczęstsze „negatywne stereotypy”, z jakimi zetknęli się ankietowani, dotyczyły oskarżania Żydów o „sprawowanie władzy i kontroli nad finansami, mediami, polityką i gospodarką”.

Około 60 procent ankietowanych stwierdziło, że nie są zadowoleni z wysiłków swoich rządów w walce z antysemityzmem.

„Dramaturalny wzrost” ataków

Badanie przeprowadzono przed wybuchem wojny w Strefie Gazy w październiku ubiegłego roku, ale FRA uzupełniła je o nowsze raporty dotyczące antysemityzmu obserwowanego przez grupy żydowskie w 11 krajach UE.

Wszystkie grupy odnotowały wzrost nienawiści na tle antyżydowskim od 7 października, przy czym niektóre z nich podały, że wzrost ten wyniósł ponad 400 procent.

„Konsultacje FRA z krajowymi i europejskimi żydowskimi organizacjami parasolowymi na początku 2024 r. pokazują dramatyczny wzrost” ataków antysemickich, powiedział Rautio. „Żydzi są bardziej przestraszeni niż kiedykolwiek wcześniej”.

Skutki wojny Izraela z Gazą doprowadziły również do wzrostu nienawiści do muzułmanów, ostrzegają grupy praw człowieka. Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR) odnotowała więcej skarg na uprzedzenia antymuzułmańskie w 2023 r. niż w ciągu prawie trzech dekad.

„Wokół nas jesteśmy świadkami pogarszania się i tak już napiętej i niepokojącej sytuacji, która dotyka nie tylko ludność żydowską, ale także społeczności muzułmańskie” – powiedział Rautio z FRA.

„W tak emocjonujących czasach jak obecne, nasze odkrycia stanowią przypomnienie o konieczności szerzenia przesłania tolerancji, szacunku i podstawowych wolności dla wszystkich”.

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button