News

Ataki Izraela na Gazę: przewodnik

Gdzie jest Gaza?

Gaza to nadmorski pas lądu, mniej więcej dwa razy większy od Waszyngtonu.

Rozciąga się wzdłuż Morza Śródziemnego, z trzech stron otoczona jest przez Izrael, a z jednej strony graniczy z egipskim Synajem.

Jaka jest populacja?

Około 2,3 miliona ludzi.

Wielu z nich to potomkowie Palestyńczyków, którzy zostali wypędzeni z domów w wyniku czystek etnicznych przez milicje syjonistyczne, aby umożliwić powstanie Izraela w 1948 r. – podczas Nakby.

Uciekli do Gazy, która w tamtym czasie znajdowała się pod kontrolą Egiptu.

Jak Izrael zdobył Gazę?

Podczas wojny w 1967 roku Izrael okupował Wschodnią Jerozolimę, Zachodni Brzeg i Gazę.

Wojna doprowadziła do uchwalenia przez ONZ rezolucji nr 242, wzywającej Izrael do wycofania się z ziem zajętych siłą.

Czy Izrael kiedykolwiek okupował Gazę?

Tak, Izrael okupuje Gazę od 1967 roku.

Kiedy w 1993 roku Izrael i Palestyńczycy podpisali porozumienia z Oslo, pokładano duże nadzieje w utworzeniu państwa palestyńskiego na terenach przejętych przez Izrael w 1967 roku.

Utworzono Autonomię Palestyńską (AP), która miała sprawować władzę nad Palestyńczykami zamieszkującymi okupowane Zachodnie Brzegi i Strefę Gazy do czasu utworzenia państwa palestyńskiego.

W 2005 roku ówczesny premier Izraela Ariel Szaron podjął decyzję o wycofaniu z Gazy 7000 osadników izraelskich oraz wojsk izraelskich.

Jako powód podał uwolnienie Izraela od ryzyka związanego z próbą utrzymania kontroli nad Gazą.

Premier Izraela Ariel Szaron jednostronnie wycofał się z Gazy w 2005 r. [File: Gil Cohen Magen/Reuters]

Czyli po opuszczeniu Gazy przez Izrael sytuacja się poprawiła?

Według ONZ Izrael ponownie zajął Gazę, oblegając ją wkrótce po zwycięstwie Hamasu w wyborach w 2006 r., które odbyły się w Autonomii Palestyńskiej.

Hamas jest jedną z dwóch głównych partii palestyńskich; drugą był Fatah, który do tej pory dominował.

Międzynarodowi aktorzy – szczególnie Stany Zjednoczone – odrzucili wyniki i obcięli finansowanie. Stany Zjednoczone również przekazywały broń Fatahowi, aby odebrać kontrolę Hamasowi w Gazie.

Wybuchła wojna i Gaza znalazła się pod administracją Hamasu, podczas gdy Fatah – za pośrednictwem Autonomii Palestyńskiej – kontrolował Zachodni Brzeg.

Izrael uznał Gazę za „wrogi obszar” i zbiorowo ukarał tamtejszą ludność cywilną, nakładając blokadę lądową, morską i powietrzną.

Spowodowało to poważne ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi i towarów z i do enklawy, rozbiło rodziny i zrujnowało gospodarkę.

Od 2008 r. ONZ w licznych raportach ostrzegała, że ​​oblężenie Gazy przez Izrael grozi katastrofą humanitarną, pogłębianą przez regularne ataki tego kraju na Gazę.

Poczekaj, ile razy Izrael zaatakował Gazę?

Od czasu wycofania się Izraela z enklawy w 2005 r. wybuchło pięć wojen przeciwko Strefie Gazy, nie licząc mniejszych inwazji i bombardowań.

Przed 7 października Izrael twierdził, że jego polityką jest „koszenie trawnika” – próby osłabienia potencjału militarnego Hamasu poprzez bezładne bombardowanie Gazy co kilka lat.

Kobieta i dzieci w mieście Tuffah w Strefie Gazy po tym, jak Izrael zmusił ich do ewakuacji
Kobieta i dzieci siedzą z dobytkiem na wozie ciągniętym przez osła i patrzą, jak próbują wrócić do domu w dzielnicy Tuffah na wschód od miasta Gaza, 8 lipca 2024 r. [Omar Al-Qattaa/AFP]

Hamas miał niewiele możliwości, aby odpowiedzieć Izraelowi poza atakami rakietowymi lub małymi operacjami – „gwałtowna równowaga” napisał Tareq Baconi, analityk i autor książki Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance, w czasopiśmie New Yorker.

Gdy oblężenie stało się stałą rzeczywistością – podobnie jak Hamas – Baconi napisał, że ataki miały również na celu skłonienie Izraela do okresowego łagodzenia blokady.

Jedną z pierwszych poważnych wojen Izraela w Strefie Gazy była operacja „Płynny Ołów” w 2008 r., która rozpoczęła się po ostrzelaniu rakietami przez Hamas miasta Sderot na południu Izraela.

Walki trwały 22 dni i w ich wyniku zginęło 1440 Palestyńczyków – głównie cywilów – oraz 13 Izraelczyków.

Nieproporcjonalna liczba zabitych Palestyńczyków w stosunku do liczby zabitych Izraelczyków stała się normą.

Sześć lat później, w ramach kampanii Izraela nazwanej „Ochronny Brzeg”, zginęło około 2100 Palestyńczyków, podczas gdy w ciągu siedmiu tygodni zginęło 74 Izraelczyków.

Pozostałe trzy duże wojny miały miejsce w 2012 i 2021 roku, a także obecna wojna Izraela w Strefie Gazy.

Czy obecna wojna Izraela w Strefie Gazy jest inna?

Ta wojna nie ma końca.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu jak dotąd odmawia zawieszenia broni, twierdząc, że chce mieć prawo do utrzymania wojny o niskiej intensywności – być może na zawsze – w Strefie Gazy.

Od czasu ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października, w którym zginęło 1139 osób, a 250 zostało wziętych do niewoli, Izrael nieustannie bombarduje Gazę.

Izrael twierdzi, że jego celem jest „zdemontowanie Hamasu”, mimo sceptycyzmu ekspertów, sojuszników i członków administracji Izraela co do wykonalności tego celu.

W ciągu dziewięciu miesięcy Izrael zabił ponad 38 000 Palestyńczyków i wysiedlił niemal całą ludność, jednocześnie obracając Gazę w gruzy.

Zaostrzono również oblężenie, co doprowadziło do masowego głodu i stanu klęski głodu, uznanego przez ONZ.

Niektórzy eksperci uważają, że Izrael próbuje „wyludnić” Gazę, czyniąc ją niezdatną do zamieszkania przez ludzi.

Zdaniem grup zajmujących się prawami człowieka i ekspertów ONZ oraz po wniesieniu sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości przez Republikę Południowej Afryki, przemoc ze strony Izraela może również oznaczać ludobójstwo.

Oczekuje się, że Międzynarodowy Trybunał Karny wyda nakazy aresztowania niektórych izraelskich przywódców za nadzorowanie zbrodni wojennych w Strefie Gazy, w tym „eksterminacji”.

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button